หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม , เกลือสระว่ายน้ำ ,

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
 
ประเภทสินค้า

 
Online:  6
Visits:  3,310,929
Today:  470
PageView/Month:  16,682
Last Update:  2/7/2563

 

              PARTNER

    

 

          

 

           

 

   

 

          

 

 

          

 

             

 

 

         

 

 

        

 

 

           

 

          

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า : เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำ » Ferric Chloride 40 (เฟอร์ริค คลอไรด์)
Ferric Chloride 40 (เฟอร์ริค คลอไรด์)
FER-01
Ferric Chloride 40 (เฟอร์ริค คลอไรด์)

ขนาดบรรจุ 28 ลิตร/แกลลอน , IBC Tank 1,000 ลิตร

 
เฟอร์ริก คลอไรด์ เป็นสารเคมีทีมีความสำคัญต่อกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเป็นสารสร้างตะกอนหรือตกตะกอน (coagulant) ที่ดีมาก
สามารถกำจัดฟอสเฟต และโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ฯลฯ ที่มีอยู่ในน้ำเสีย เฟร์ริกคลอไรด์ยังสามารถควบคุมกลุ่มของน้ำเสีย โดยการรวมตัวกับอนุมูลซัลไฟด์ตกเป็นตะกอนเหล็กซัลไฟด์ทำให้กลิ่นของน้ำเสียลดลง กากตะกอน (sludge) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เฟร์ริกคลอไรด์สามารถนอนก้นได้เร็ว ปริมาณกากตะกอนที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยกว่าสารตก
ตะกอนตัวอื่น ๆ
ความสามารถในการบำบัดน้ำ
ลดปริมาณสารแขวนลอย (TOTAL SUSPENDED SOLIDS, TSS)
กำจัดสี (COROR REMOVAL)
ลดค่า BOD,COD,TOC
ลดค่าฟอสเฟต (PHOSPHORUS REMOVAL)
การปรับสภาพตะกอน (SLUDGE CONDITIONING)
การควบคุมกลิ่น (HYDROGEN SULFIDE, H2S)
ก าจัดโลหะหนัก (HEAVY METALS REMOVAL) ตัวอย่างเช่นตะกั่ว (Pb) แคดเมี่ยม (Cd) นิเกิล (Ni) โครเมี่ยม(Cr) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และโลหะหนักตัวอื่น ๆ
คุณสมบัติที่เด่นชัดกว่าสารเคมีประเภทอื่นๆ-สามารถใช้งานได้ในน้ำที่มีค่าเป็นกรดเป็นด่างตั้งแต่ 3.8-11.0 โดยไม่
จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสารเคมีในการปรับ pH ก่อนการบำบัด และสามารถใช้งานในช่วงค่า pH ที่กว้างกว่าสารสร้างตะกอนประเภทอื่น-เกิดการรวมตัวของตะกอนเร็วกว่า และตะกอนมีแรงยึดเหนี่ยวสูงแตกยาก-ตะกอนมีความหนาแน่นและไม่อุ้มน้ำมีผลทำให้ลดเวลาที่ใช้ในการตกตะกอน (เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตรวมถึงการบำบัดน้ำทำให้การผิดพลาดในการเติมสารเคมี-มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดสีที่ปนเปื้อนมากับน ้า-มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดโลหะหนักในน้ำ-มีปริมาณการใช้ต่ำและง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้-ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่
เป็นตัวก่อให้สมองฝ่อ (ALZHEIMER DISEASE) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ALUMINIUM ตกค้าง
 
Online:  6
Visits:  3,310,929
Today:  470
PageView/Month:  16,682