หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม , เกลือสระว่ายน้ำ ,

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
 
ประเภทสินค้า

 
Online:  15
Visits:  3,720,811
Today:  276
PageView/Month:  31,527
Last Update:  13/1/2564

 


   


    

 

          

 

           

 

   

 

          

 

 

          

 

             

 

 

         

 

 

        

 

 

           

 

          

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 


ประเภทสินค้า : เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม » โซเดี่ยมโพลีอะคริเลต (Sodium Polyacrylate)
โซเดี่ยมโพลีอะคริเลต (Sodium Polyacrylate)
SAP-001
โซเดี่ยมโพลีอะคริเลต (Sodium Polyacrylate)

สารอุ้มน้ำ หรือสารดูดซับความชื้น (Sodium Polyacrylate) SAP

ขนาดบรรจุ 1 กก. , 20 กก. และ 25 กก.

 
โซเดี่ยมโพลีอะคริเลต (Sodium Polyacrylate)
โซเดี่ยมโพลีอะคริเลต (Sodium Polyacrylate)

คุณสมบัติดูดซับน้ำได้ในปริมาณมากจะถูกเรียกว่า สารโพลิเมอร์ดูดซับยิ่งยวด (super absorbent polymer -

SAP) นิยมใช้เป็นสารดูดซับน้ำสำหรับผลิตภัณฑ ์อย่างพวกผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับ เด็ก-ผู้ใหญ่ และผ้าอนามัย และ

กลุ่มการเกษตร ใส่รองก้นหลุมเพื่อรักษาความชื้นในดิน

คุณสมบัติ

โพลิเมอร์ คือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกคิลามาย มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโพลิเมอร์ เป็นสารอุ้มน้ำ ตัวดูดน้ำ
การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 5 นาทีแรก คือดูดน้ำได้ 200-400 เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่าง เจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลง คือไม่ถึง 400 เท่า แต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า 100 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ โดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน

วิธีใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมการเกษตร
- ในการปลูกป่า โดยใช้โพลิเมอร์ที่แช่น้ำค้างคืนและพองตัวเต็มที่ รองก้นหลุมใช้อัตราหลุมละ 1 ลิตร การใช้รองก้นหลุมปลูกแล้วพบว่าต้นกล้าที่ปลูกลงไปนั้นรอดตายแทบทั้งหมดคือ 99 %
- ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูกตามวิธีที่ทำมาแต่เดิม คือใช้ดิน 6 ส่วนผสมกับโพลิเมอร์ที่แช่น้ำพองตัวเต็มที่ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วปลูกพืช ผลที่ได้รับ คือ พืชเจริญเติบโตงามสม่ำเสมอ ไม่ต้องรดน้ำบ่อยครั้ง ลดค่าแรง พืชงามทน
- ใช้กับการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย ระกำ ลางสาด ลองกอง จำพวกไม้ผลทุกชนิดต้นที่ปลูกใหม่หรือปลูก ไปแล้วจะใช้โพลิเมอร์ 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัม หว่านกระจายที่ก้นหลุมแล้วจึงปลูกลงไปแล้วรดน้ำเพื่อให้โพลิเมอร์พองตัวอุ้มน้ำ หรือใช้โพลิเมอร์เปียก 1-2 ลิตร รองก้นหลุมทุกครั้งที่ปลูกหรือใส่บริเวณโคนต้นสำหรับพืชที่ปลูกแล้วและกลบดินต้นไม้จะรอดตายเกือบ 100 %
- ผสมวัสดุอื่นช่วยประหยัดน้ำในการลดน้ำ และรักษาน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยผสมโพลิเมอร์ที่เปียกน้ำแล้ว 1-30 กิโลกรัมต่อวัสดุปลูก 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 10 % ของวัสดุปลูก
- ในแปลงปลูกช่วยรักษาน้ำในดินให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตของพืช พืชไร่ พืชผัก ไม้ประดับ และสนามหญ้า ใช้โพลิเมอร์แห้ง 1-10 กรัมต่อหลุม ไม้ผลไม้ยืนต้นใช้โพลิเมอร์แห้งตั้งแต่ 5-10 กรัมต่อต้น

การผสมโพลิเมอร์ในวัสดุปลูกก่อนที่จะปลูกพืช
- การเพาะเมล็ดเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง โดยใช้โพลิเมอร์ผสมวัสดุเพาะปลูก 1 ต่อ 10
- การขยายพันธุ์ โดยการปักชำและการตอน ใช้โพลิเมอร์ในรูปของวุ้น 10 % ผสมในวัสดุที่ใช้ในการขยายพันธุ์

 
Online:  15
Visits:  3,720,811
Today:  276
PageView/Month:  31,527