หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม , เกลือสระว่ายน้ำ ,

  
 
ประเภทสินค้า

 

 

สแกน QR CODE เพิ่มเพื่อนใน Line @

สอบถามข้อมูล หรือขอใบเสนอราคา     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


เบนโทไนท์ ( Sodium Bentonite )
เบนโทไนท์ ( Sodium Bentonite )

Sodium Bentonite Grade API 13A 

Packing 25 KG./BAG

 
โทร.086-378-9483
เบนโทไนท์ ( Sodium Bentonite )

Sodium Bentonite USA. (โคลนเจาะ)

 

Packing 25 KGS./BAG

 

คุณสมบัติ

โซเดียมเบนโทไนต์เมื่อดูดซับน้ำแล้วสามารถในการพองตัวได้มาก 15-20 เท่าจากปริมาตรเดิม มีสมบัติเป็นตัว

หล่อลื่น และกันการแพร่ผ่าน โดยนิยมใช้เป็นหัวเจาะโคลน และใช้อุดหรือยาแนวขอบเขื่อนทำนบ สำหรับ

แคลเซียมและแคลเซียม-แมกนีเซียมเบนโทไนต์ มีความสามารถในการพองตัวได้น้อยกว่าโซเดียมเบนโทไนต์

ดังนั้นจึงนิยมใช้เป็นสารฟอกสี หรือเป็นสารดีเทอร์เจนต์ในการดูดซับน้ำมันจากพืชและสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการนำ

ไปดัดแปรโดยทำปฏิกิริยากับกรดได้แอคติเวเตดเคลย์ (Activated clays) ส้าหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

หรือทำปฏิกิริยากับโซดาไฟเปลี่ยนจากแคลเซียมเป็นโซเดียมเบนโทไนต์

เบนโทไนท์เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำที่ดี มีอัตราการขยาย

ตัวสูงเมื่อถูกน้ำ - (Swelling Index) 20 - 30 เท่า จากปริมาตรดินแห้ง ใช้ร่วมกับ สารโพลิเมอร์

(Polymer) เพื่อช่วยในการยึดเกาะ และหล่อลื่นหัวเจาะอัตราการขยายตัว เมื่อถูกน้ำ 250 เท่า จากปริมาตร

เดิม

ประโยชน์ของโซเดี่ยมเบนโทไนท์ นำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ

- การทำโคลนเจาะต่าง ๆ โดยใช้ผสมน้ำเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงหัวเจาะในการเจาะบาดาลหรือการเจาะบ่อน้ำมัน

- การขจัดสีในน้ำมันอุตสาหกรรมฟอกสี

- การขจัดคราบไขมันในบ่อบำบัดน้ำเสีย

- ใช้ผสมดินหรือคอนกรีตในการก่อสร้างเขื่อนหรือคลอง เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

- ใช้ในการปรับความหนืดสำหรับอุตสาหกรรมสีและหมึกพิมพ์

- ใช้ในอุตสาหกรรมหล่อเหล็ก

- ใช้เป็นสารอุดบ่อ ทำบ่อเก็บกักน้ำ ในพื่นที่ที่เก็บกักน้ำไม่อยู่

- ใช้เพื่อบำบัดน้ำเสีย รักษาคุณภาพน้ำ

- ใช้ขจัดแก๊สพิษ และโลหะหนัก กลิ่นไม่พึงประสงค์

- ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินปรับสภาพดินทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์

- ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมกับมูลสัตว์เพื่อลดกลิ่นและลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี
 

 


 
Online:  12
Visits:  5,586,235
Today:  1,538
PageView/Month:  26,913