หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม , เกลือสระว่ายน้ำ ,

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
 

Food Additives & Ingredient

ความหมายของวัตถุเจือปนอาหาร

วัตถุเจือปนในอาหาร คือสารซึ่งปกติไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร แต่ผู้ผลิตเติมลงในอาหารอย่างตั้งใจ เพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต, การรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนา การ, การแต่งสี กลิ่น รสของอาหาร โดยอาจเติมลงไป ในระหว่างขบวนการแปรรูปอาหาร หรือในระหว่างการบรรจุ สารเหล่านี้จะต้องผ่านการทดสอบ และผ่านการประเมินทางพิษวิทยา และได้ รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมายในปริมาณที่กำหนด ซึ่งผ่านการศึกษาแล้วว่า จะไม่ทำให้เกิดอัน ตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค วัตถุเจือปนอาหารที่นิยมใช้ เช่น วัตถุกันเสีย, สีผสมอาหารต่างๆ, สารให้ความหวาน, วัตถุกันหืน (กลิ่นที่เหม็นเหมือนกลิ่นน้ำมันมะพร้าว เมื่อเก็บอาหารไว้นานๆ) เป็นต้น

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร มีวัตถุประสงค์การใช้หลัก คือ

 • เพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารไว้
 • เพื่อปรุงแต่งลักษณะ สี กลิ่น รส ของอาหารให้มีคุณสมบัติตามต้องการ

 • เพื่อช่วยในกระบวนการผลิต เช่น ลดการเกิดฟอง

การแบ่งกลุ่มวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในอาหาร

แบ่งวัตถุเจือปนอาหาร ออกเป็นหลายกลุ่มตามวัตถุประสงค์ที่ใช้แตกต่างกัน

1.เพื่อยืดอายุในการเก็บอาหาร

 • ช่วยทำลายหรือชะลอการเจริเติบโต ของเชื้อจุลินทรีย์ ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร
 • ช่วยป้องกันการเสื่อมคุณภาพของอาหาร

 • ช่วยถนอมคุณค่าอาหาร สารกันเสีย, สารกันหืน

2.เพื่อปรุงแต่งสี กลิ่น รส

 • ช่วยให้อาหารมีลักษณะน่ากิน

 • ช่วยป้องกันการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในผัก ผลไม้ สารปรุงแต่ง สี กลิ่น รส

3.เพื่อช่วยในกระบวนการผลิต

 • ช่วยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 • ช่วยให้ข้น เพิ่มความหนืด
 • ช่วยป้องกันการจับตัวเป็นก้อน
 • ช่วยป้องกันการเกิดฟองที่มากเกินไป
 • ช่วยลดอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการแปรรูป สารช่วยให้อาหารคงตัว, สารช่วยดูดความชื้นไว้ทำให้อาหารที่เป็นผงแห้งไม่ชื้นง่าย
 • เพื่อพัฒนาผลิต ภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ๆ ทำให้อาหารมีความหลากหลาย
การจำแนก E-number แบ่งออกเป็นกลุ่มไว้ดังนี้

- E100-199 - สีผสมอาหาร
- E200-299 - วัตถุกันเสีย
- E300-399 - ออกซิแด้นท์, ฟอสเฟต, วัตถุกันหืน
- E400-499 -วัตถุทำให้ข้น, วัตถุช่วยคงความชุ่มชื้น, วัตถุกันการรวมตัวเป็นก้อน, สารที่ทำให้คงตัวและสารอีมัลซิไฟเออร์
- E500-599 -เกลือและส่วนผสมอื่นๆ
- E600-699 -สารปรุงแต่งรส
- E900-999 -สารเคลือบผิวอาหาร, วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล, ส่วนประกอบที่ใช้เพื่อปรับคุณภาพแป้ง
- E1000-1399 -สารเจือปนอาหารต่าง ๆ
- E1400-1499 -สารปรับคุณภาพแป้ง


PRODUCT LISTS :

ACID : สารควบคุมความเป็นกรด

- ACETIC ACID  Food Grade

- CITRIC ACID MONO , ANHYDROUS  (THAI , CHINA)

- MALIC ACID FUSO JAPAN

- ASCORBIC ACID (VITAMIN C)

- SODIUM CARBONATE FOOD GRADE

- LACTIC ACID PURAC FCC88

ANTIOXIDANT : สารป้องกันการเกิดอ็อคซิเดชั่น

- ASCORBIC ACID

- SODIUM ERYTHORBATE 

- GDL (GULCONO DELTA LECTONE)

- POTUSSIUM METABISULFITE

RAISING AGENT : สารช่วยให้ฟู

- AMMONIUM BICARBONATE

- SODIUM BICARBONATE (Solvay , Natural Soda USA.)

- DOUBLE ACTION BAKING POWDER

- CALCIUM CARBONATE

BLEACHING AGENT : สารฟอกสี

- SODIUM METABISULFITE

- HYDROGEN PEROXIDE 50%

- SODIUM HYDROSULPHITE  BASF Germany

PRESERVATIVE : สารกันเสีย

- SODIUM BENZOATE PUROXS Holland , CHINA

- POTASSIUM SORBATE

- CALCIUM PROPIONATE  Taiwan

PHOSPHATE : กลุ่มฟอสเฟส

- STPP (Sodium Tri Poly Phosphate)

- TSPP (Tri Sodium Phosphate)

- SHMP (Sodium Hexametaphosphate)

- TKPP (Tri Potussium Phosphate)

- MIXD PHOSPHATE , NON PHOSPHATE

OTHER : อื่น ๆ

- POTASSIUM CITRATE  CHINA

- CALCIUM LACTACE

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.02-580-5629 , มือถือ 091-772-6385

 

CLICK >>> E-CODEX Food Additive

     

COLOR : สีผสมอาหาร

- CARAMEL POWDER

- CARAMEL LIQUID

FLAVOUR ENHANCER : สารเพิ่มรสชาติ

- GLYCINE

- TAURINE

- IMP , GMP , I+G

- MSG 

- SODIUM SUCCINATE

FLOUR : กลุ่มแป้ง

- POTATO STARCH

- CORN STARCH

- WHEAT FLOUR

- WHEAT GLUTEN 

- MODIFIED STARCH

- TAPIOCA STARCH

GUM , STABILIZER , GELATING AGENT : สารทำให้เกิดเจล , สารข้น

- CMC (FOOD GRADE)

- CARRAGEENAN

- GUAR GUM  

- XANTHAN GUM 80 Mesh

- LUCUST BEAN GUM

SWEETENER : สารให้ความหวาน

- LACTOSE 200 MESH

- DEXTOSE MONO , ANHYDROUS  (CHINA)

- MALTODEXTRIN DE 10-12

- SODIUM SACCHARIN DE 8-12

- SORBITOL POWDER  20 KG./BAG

- SORBITOL SOLUTION 70%

- XYLITOL POWDER

ANTICAKING AGENT : สารป้องกันการจับเป็นก้อน

 

 

 

 ** สินค้าบางรายการ มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 200 กก. ขึ้นไป **

<<< BACK PAGE

 


 
Online:  5
Visits:  3,097,186
Today:  2,437
PageView/Month:  17,935