หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม , เกลือสระว่ายน้ำ ,

  
 

 

SODIUM HYPOCHLORITE 5%-10% 

โซเดี่ยม ไฮโปรคลอไรท์ (คลอรีนน้ำ 10%)

CAS NO. 7681-52-9

Chemical Formula : NaOCl

USAGE : WATER TREATMENT CHEMICAL , OXIDANT , DISNIFECTANT

CLASSIFICATION : CHEMICAL AUXILIARY AGENT

ดูรายละเอียด   MSDS >>>


 

  Specification Actual analysis
Appearance Green/Yellow Green/Yellow
Av Cl2 10.0% 11.53
Heat stability 7.7% min 9.97
Free alkali 1.5% Max.as NaOH 1.41

DECOMPOSING RATE = 0.06% PER DAY FROM 12% TO 5% AVAILABLE Cl2

 

ข้อดี :

- เป็นคลอรีนชนิดน้ำ ทำให้การเตรียมสารละลายคลอรีนได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

ข้อเสีย

- มีค่าความคงตัวที่ต่ำมาก ค่าจะลดลงทุกวัน ดังนั้นจึงต้องใช้งานให้หมดภายในกำหนด หากเกินระยะเวลา ค่าความเข้มข้นของคลอรีนจะลดลง จนไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรค

- เนื่องจากเป็นคลอรีนน้ำ ทำให้ต้องมีการจัดหาภาชนะบรรจุโดยเฉพาะและเหมาะสมให้ทนต่อการกัดกร่อน

- เป็นคลอรีนที่มีค่า pH มากกว่า 9 (เป็นด่างแก่) ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลดี ต้องมีการปรับค่า pH ของน้ำให้เป็นกรดเล็กน้อยก่อนใช้ ด้วยกรดเกลือ หรือสารปรับค่า pH

- มีฤทธิ์กัดกร่อน การใช้ควรต้องระมัดระวัง ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน และต้องมีการคำนวณปริมาณการใช้งานให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง  การคำนวณ เมื่อต้องการเจือจางให้ได้คลอรีนความเข้มข้น 200 ppm จำนวน 1,000 ml   (ml = มิลลิลิตร) 

สูตรคำนวณ  M1 x V1 = M2 x V2

M1 = ความเข้มของคลอรีนน้ำ 10%
V2 = ปริมาตรของคลอรีนน้ำ 10%
M2 = ความเข้มข้นของคลอรีนที่ต้องการเตรียม
V2 = ปริมาตรของคลอรีนที่ต้องการเตรียม

100,000 ppm  x V1 ml   =   200 ppm x 1,000 ml
                                   V1   =  (200 x 1,000) / 100,000 = 2 ml

ใช้คลอรีนน้ำ 10%    2 ml  + น้ำ 998 ml
บรรจุ : 20-25 กก. ถัง

ถังใหม่ฝาล็อค

บรรจุ : 20-25 กก.

แบบถังหมุนเวียน

แกลลอน 5 และ 3.8 ลิตร

แกลลอนใหม่ ฝาล็อค

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

ความเข้มข้นที่ใช้ ระยะเวลาสัมผัส
- กำจัดเชื้อรา 100 ppm. 1 ชั่วโมง
- กำจัดเชื้อไวรัส 500 ppm. 10 นาที
- ทำความสะอาด โรงเรือนเลี้ยงปศุสัตว์ คอกสัตว์
10,000 ppm. 10 นาที แล้วล้างออก
- ทำความสะอาด โรงเลี้ยง เป็ด-ไก่ 5,000 ppm. 3 - 5 นาที แล้วล้างออก
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 200 - 300 ppm. 5 - 10 นาที แล้วล้างออก
- การทำน้ำประปา 0.5 ppm.

30 นาที ก่อนจ่ายน้ำ

เข้าสู่ระบบ

- ใช้กำจัดเชื้อ ในขบวนการบำบัดน้ำทิ้ง 20 - 30 ppm.

ยังไม่ถึงขั้น Sterilization

ขบวนการย่อยสลาย

ยังคงอยู่ได้

- ใช้ลดค่า BOD ในน้ำเสีย 0.5 ppm. 15 นาที สามารถลดค่า BOD ได้ 15 - 30%
- ใช้ลดการพองของตะกอนในน้ำทิ้ง 0.1 ppm. 1 นาที

 

ตารางการเตรียมคลอรีนน้ำ


การเตรียม ความเข้มข้นคลอรีน คลอรีนน้ำ 10% (มิลลิลิตร) ปริมาตรน้ำ (ลิตร) น้ำแข็ง (กก.)
น้ำล้างปลาและน้ำล้างวัตถุดิบตกพื้น 5 - 10 ppm. 15 - 20 200 20
น้ำล้างและแช่ภาชนะ/อุปกรณ์ 50 - 100 ppm.

100 - 200

250 - 500

200

500

-
น้ำล้างถุงมือ/เอี้ยม 100 - 200 ppm.

200 - 400

500 - 1000

200

500

-
น้ำล้างโต๊ะ / ผนัง / พื้นโรงงาน 100 - 200 ppm.

200 - 400

500 - 1000

200

400

-
น้ำล้างมือทางเข้า - ออก 50 - 100 ppm. 100 - 200 200 -
น้ำล้างโอ๊ปทางเข้า - ออก 100 - 200 ppm. 200 - 400 200 -

 

 

<< BACK PAGE

 

 

 
Online:  4
Visits:  2,801,960
Today:  1,367
PageView/Month:  27,752