หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , ผงฟู , เกลือสระ

  
 

 

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (Vision & Mission)

หจก.วี-รินเคมีคอล  ประกอบธุรกิจรับจัดหา และจำหน่ายปลีก-ส่ง เคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2550 โดยมี คุณคมสัน เพ็ชรแก้ว และคุณอิสรีย์ ปรีย์ชาณัฐกุล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ทางห้าง ฯ มุ่งเน้น

ในด้านคุณภาพของสินค้า และการให้บริการแบบสะดวก รวดเร็ว สามารถจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนดระยะเวลา

และทางห้าง ฯ ยังมีบริการรับจัดหาเคมีภัณฑ์นำเข้า จากต่างประเทศ ซึ่งเราพร้อมมุ่งมั่น และเพิ่มศักยภาพ

ให้รองรับการเติบโตทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม โดยคำนิยามที่ว่า "ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น เป็นมิตร รักษ์สิ่งแวดล้อม"

ทางห้าง ฯ มีโกดังสินค้ารองรับการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ อย่างเป็นระบบซึ่งมีเนื้อที่กว่า 500 ตรม. มีระบบจัดการ

บริหารคลังสินค้าผ่านระบบ Stock online เพื่อให้สะดวกแก่ลูกค้าที่จะมารับสินค้าหน้าโกดังได้โดยตรง

และรวดเร็ว ขณะนี้เรายังมีธุรกิจในเครือ หจก.วี-รินเคมีคอล ได้แก่ หจก.บ้านแกลลอน จำหน่ายสินค้าทางด้าน

แกลลอน ถังพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานสำหรับบรรจุเคมีภัณฑ์ อีกด้วย

 ความภูมิใจที่เรามีให้แก่สังคม 

ทางห้าง ฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมรับใช้สังคม และตอบแทนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการร่วม

บริจาคเคมีภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554 ให้แก่ สภากาชาดไทย , สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ และองค์กร มูลนิธิ ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือแก่พี่น้อง ประชาชน ที่ประสบสภาวะเดือดร้อน ร่วมมอบ

ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากไร้ และอื่น ๆ ซึ่งเรามองเห็นความสำคัญทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมใน

 ทุก ๆ ด้านด้วยดีเสมอมา

 พันธมิตรทางธุรกิจ  

หจก.วี-รินเคมีคอล ได้รับความร่วมมือ กับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ ช่วยเหลือ แนะนำความรู้ต่าง ๆ ทางด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อร่วมตอบสนองความต้องการ

และขยายตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งเราคิด

เสมอว่าพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นเสมือนมิตรที่ดีในทางการค้าตลอดมา

คำนิยาม (Values)

" ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น เป็นมิตร รักษ์สิ่งแวดล้อม "

 

 

" Ready to Walk with Us. "

 

 

Power by.Wee-rin Chemical since 2009

 

 

 

 

 

 
Online:  17
Visits:  2,001,238
Today:  420
PageView/Month:  23,748