หจก.วี-ริน เคมีคอล , จำหน่ายคลอรีนผง , ขายคลอรีนเกร็ด , คลอรีนก้อน , คลอรีนน้ำ , เคมีอุตสาหกรรม , กรดเกลือ , โซดาไฟ , เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ , ผงกรอง , สารส้ม , เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม , เกลือสระว่ายน้ำ ,

  
 

 

 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (Vision & Mission)

หจก.วี-รินเคมีคอล  ประกอบธุรกิจรับจัดหา และจำหน่ายปลีก-ส่ง เคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรม เริ่มก่อตั้ง

ปี พ.ศ.2550 โดยมี  คุณคมสัน เพ็ชรแก้ว  และคุณอัญญาวีร์ย ปรีย์ชาณัฐกุล  ผู้ร่วมก่อตั้ง ทางห้าง ฯ เรามุ่งเน้น

ในด้านคุณภาพของสินค้า และการให้บริการแบบสะดวก รวดเร็ว สามารถจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนดระยะเวลา

และ ยังมีบริการรับจัดหาเคมีภัณฑ์นำเข้า จากต่างประเทศ ซึ่งเราพร้อมที่จะมุ่งมั่น และเพิ่มศักยภาพ

ความมั่นใจและความเชื่อถือให้กับลูกค้าทุกกลุ่มการใช้งานตลอดมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

 ด้วยคำนิยาม " ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น เป็นมิตร รักษ์สิ่งแวดล้อม "

ทางห้าง ฯ มีโกดังสินค้า จำนวน 2 โกดัง สำหรับรองรับการจัดเก็บสินค้า  อย่างเป็นระบบซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 400 ตรม.

มีระบบจัดการคลังสินค้าผ่านระบบ Stock Online เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะเข้ามารับสินค้า และสามารถ

เช็ค Stock สินค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวนความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะมารับสินค้าหน้าโกดังได้โดยตรง และรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น เราพร้อมมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วไทย และให้คำปรึกษาในด้านการส่งออก และนำเข้า

ความภูมิใจที่เรามอบให้แก่สังคม 

ทางห้าง ฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมรับใช้สังคม และตอบแทนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการร่วม

บริจาคเคมีภัณฑ์สำหรับบำบัดน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554 ให้แก่ สภากาชาดไทย ,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และองค์การ มูลนิธี ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือแก่พี่น้อง ประชาชน ที่ประสบสภาวะเดือดร้อน

   สนับสนุนด้านการศึกษา ในส่วนการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ แต่ยัง

ขาดแคลน ซึ่งเรามองเห็นความสำคัญทางด้านสังคม ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในทุกด้านเสมอมา

พันธมิตรทางธุรกิจ  

หจก.วี-รินเคมีคอล ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ ช่วยเหลือแนะนำความรู้ต่าง ๆ ทางด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อร่วมกันตอบสนองความต้องการ

และขยายตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งเราคิด

เสมอมาว่า พันธมิตรทางธุรกิจ ย่อมเป็นเสมือนมิตรที่ดีในทางการค้าเสมอมา

คำนิยาม (Values)

" ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น เป็นมิตร รักษ์สิ่งแวดล้อม "

 

 

 

Power by.Wee-rin Chemical limited partnership since 2009

 

 

 

 

 

 
Online:  7
Visits:  4,490,801
Today:  874
PageView/Month:  28,129